Blanding af materialer


Skal din mørtel, fliselim, fugemasse, flydespartel osv. blandes hurtigt og homogent, så er det vigtigt at du vælger den korrekte blandemaskine. Det betyder, at blandeværktøjet skal have den rette udformning og maskinen skal være dimensioneret til den ønskede blandemængde.

Blandeopgaver er en del af det daglige arbejde på byggepladsen. Forkert håndtering og fejlagtig blanding af materialer giver dårlige resultater, og det kan medføre både konstruktionsfejl og ekstra omkostninger.


Ved eksempelvis at anvende det forkerte blandeværktøj til opgaven vil din blanding ikke blive ensartet og homogen. Derved nedsættes produkternes egenskaber og styrke.

Valget af den rigtige størrelse på blandespand eller balje har også stor betydning for dit resultat.
For lille en spand vil få materialet til at flyde over under omrøringen, hvilket medfører spild af materiale og ekstra rengøring. Blandebeholderen må heller ikke være for stor, da man derved ikke opnår det rette omløb i materialet. Under optimale forhold, så skal hovedet på din rørestav være helt dækket af materialet i beholderen.

Mange byggematerialer kræver speciel blandeteknik eller specielle rørestave. Brug ALTID det rigtige værktøj og blandemaskiner for at opnå det bedste resultat.

Den korrekte blanderetning er meget vigtig for et perfekt resultat. Undersøg om produktet egner sig bedst til at blande fra bunden og op, eller fra top mod bund.

At blande under tidspres er aldrig en god ide. Hvis blandeprocessen er for kort, så bliver blandingen af de forskellige komponenter ikke optimal, så tiden har også betydning.

Daglig rengøring af blandeværktøjet er nødvendigt, ellers kan hærdet materiale falde af værktøjet under blandeprocessen og ødelægge blandingen. Belægninger på rørestaven nedsætter desuden effektiviteten og levetiden nedsættes.

Kører du med for lav hastighed under blandeprocessen vil pulver og væske ikke blive blandet ordentligt. Evnen til at flyde ud for selvnivellerende produkter forringes markant, hvis de ikke blandes korrekt.

Først tilsætning af vand, dernæst tørpulver eller omvendt? Følg altid leverandørens anvisning for både fremgangsmåde og blandingsforhold, det giver det bedste resultat. 

Iperbet baljeblander
Fra 6.745,00 6.245,00  DKK
Røreværk MXE 1202 med 2 gear - FLEX
Fra 2.120,00  DKK
Fluid Mix blandestation
Fra 3.120,00 2.745,00  DKK