Søg produkter her
 

Blanding af materialer

Murer- og fliseopgaver kræver at der blandes mange forskellige produkter på byggepladsen, og ofte skal der laves mange blandinger på en arbejdsdag.
 

Nedsæt dine udgifter og tidsforbruget med det rette blandeudstyr

Blanding af materialer er en stor del af det daglige arbejde på byggepladsen. Anvendes det forkerte blandeværktøj til din opgave vil blandingen ikke blive ensartet i konsistensen. Det nedsætter produkternes egenskaber, styrken, og det kan medføre konstruktionsfejl på sigt. Desuden kasseres dårlige blandinger, hvilket er spild af på materialer og tid.    

Skal din mørtel, fliselim, fugemasse, flydespartel osv. blandes hurtigt og homogent er det vigtigt at du vælger det korrekte blandeudstyr. Blandeværktøjet skal have den rette udformning til det pågældende materiale og maskinen skal være dimensioneret til den ønskede blandemængde.
 

Hvordan forbedrer du dine blande-resultater og undgår blandefejl

En blanding eller den færdige opgave kasseret, fordi der er spor af farvestof, klumper, rester af tørstof eller luftlommer i materialet. Når det sker, så er det en øget omkostning, som kan undgås, hvis man tager sine forbehold. Grundene til at blandinger mislykkedes kan skyldes følgende:

Blandefejl 1: Forkert type rørestav anvendt, eller den samme rørestav anvendes til alle blandeopgaver.
Ved at anvende den forkerte rørestav til opgaven bliver din blanding ikke ensartet og homoge, hvilket ofte vil føre til fejl i det færdige resultat. Eksempelvis kræver selvnivellerende materialer høj forskydningskraft som FLEX RB-serien og en velegenet blandebeholder.

Blandefejl 2: For stor eller lille blandebeholder.
Valget af den rigtige størrelse på blandespand eller balje har ligeledes stor betydning for dit resultat.
For lille spand vil få materialet til at flyde over under omrøringen, hvilket giver ekstra oprydning, spild af materiale og for langsom en omrøring. For at sikre den rigtige størrelse på blandebeholderen bør hovedet på din rørestav være dækket af materialet i blandebeholderen.

Blandefejl 3: Forkert blandeteknologi – Uegnet rørestav eller værktøj.
En del byggematerialer kræver speciel blandeteknik eller specielle blandestave. Hvis du for eksempel blander 2-komponent epoxy produkter, med en standard boremaskine og rørestav, vil du sandsynligvis forårsage store konstruktionsmæssige skader. 
Der kan efterfølgende også opstå problemer med klæbende punkter i overfladen efter endt hærdning af produktet. Det anbefales, at forblande de to komponenter (epoxy + hærder) hver for sig inden de hældes sammen og blandes igen.

Blandefejl 4: Forkert omløbsretning.
Den korrekte blanderetning på rørestaven er meget vigtig for et perfekt resultat. Undersøg om produktet egner sig bedst til at blande fra bunden og op, eller fra top til bund. Vælger du forkert bliver det ikke bare sværere at blande materialet, men du kan risikere at ødelægge dit produkt og skal kassere rester, som ikke er blandet ordentligt.

Blandefejl 5: For kort blandetid.
At blande under tidspres er aldrig en god ide. Hvis blandeprocessen forkortes eller intensiteten ikke er fyldestgørende bliver blandingen ikke optimal. Det kan medføre tidskrævende efterreparationer, manglende vedhæftning, hulrum eller pukler osv.

Blandefejl 6: Beskidte rørestave.
Hånden på hjertet. Hvor tit rengør du din rørestav? Hærdet materiale kan falde af under blandeprocessen og ødelægge det produkt du skal i gang med at bruge. Eller endnu værre kan mange lag på rørestaven gøre den ubrugelig. Beskidte rørestave skal nemlig udskiftes oftere.

Blandefejl 7: Røreværk med mangelfuld kraft og hastighed.
Kører du med for lav hastighed under blandeprocessen vil pulver og væske ikke blive blandet ordentligt. Flydeevnen på selvnivellerende produkter forringes markant, hvis de ikke blandes korrekt, hvilket giver et øget materialeforbrug og flere dyre mandetimer.

Blandefejl 8: Følg producentens anvisninger.
Først tilsættes den afmålte vandmængde og dernæst tørpulver, eller er det omvendt? Er du ligeglad med leverandørens anvisning kan det medføre problemer som deformationer eller en kompliceret arbejdsproces. Konsekvensen kan være dyre efterreparationer eller kassering af materiale, hvilket er spild af penge.

Brug ALTID det korrekte blandeværktøj og den rette maskine for at opnå det bedste resultat.