Tandspartler

Colombo fliselims-udlægger
Fra 2.745,00  DKK

Murerbutikken.dk har et bredt produktprogram af tandspartler i høj kvalitet til både den professionelle flisemurer og den kvailtetsbeviste selvbygger.

Vores tandspartlerne kan bestilles i forskellige dimensioner: 28 x 12 cm | 36 x 13 cm | 48 x 13 cm. Desuden har også mindre modeller til mindre "gør-det-selv" projekter, samt en fliselimsudlægger til større projekter og opgaver.   

Vores tandspartler er produceret af italienske Raimondi som gennem mere en 40 år har udviklet og produceret professionelt fliseværktøj. 
 

Valg af tandspartel til dit fliseprojekt

Tandspartlens funktion er at påføre et jævnt lag af fliselim på underlaget, så fliserne kommer til at lægge jævnt og i niveau med hinanden. Mængden af fliselim der påføres reguleres af tændernes form og størrelsen på tænderne.
Det er vigitigt, at du får valgt den korrekte model og størrelse til din fliseopgave. 

Du bør være opmærksom på to ting inden du udvælger en tandspartel til dit fliseprojekt:

  1. Er flisens bagside glat eller ujævn - Er bagsiden ujævn vil en del af fliselimen blive brugt til at fylde hulrummene ud
  2. Flisens størrelse/areal - Jo større flisen er, jo tykkere skal klæbelaget være
 

Tændernes form og håndtagets design 

Allerførst bør du kigge håndtagets design. Du skal ofte arbejde med din tandspartel i flere timer af gangen, så det er vigitgt, at håndtaget ligger godt i hånden og er behageligt at arbejde med.

En anden vigitg ting er afstivningen af selve bladet på tandspartlen. Bladet er fremstillet i tyndt stål, som giver efter, hvis ikke det er afstivet optimalt. 

Tandspartler med kvadratiske tænder
Den mest anvendte form af tænder er modellerne med kvadratiske tænder. En tandspartel med kvadratiske tænder udlægger identiske striber af henholdvis fliselim og "luft" i kvadatiske profiler. Modellen anvendes hovedsageligt på opgaver, hvor klæbelaget skal være tyndt. 

Teoretisk vil det betyde, at hvis man anvender en 10 mm tandspartel med kvadratiske tænder vil laget af fliselim være 5 mm tykt, såfremt man kan få presset flisen så godt ned i fliselimen, at der ikke er luftkanaler tilbage under flisen. Teoretisk vil vedhæftningsprocenten så være 100 %, men i praksis er det ikke muligt at få al luften ud, og man vil typisk opnå 75-80 % vedhæftning, når man anvender en tandspartel med kvadratiske tænder. 

Man tilsigter på alle fliseopgaver har en vedhæftning på min. 80 % mellem underlag og flise, men der kan være specielle opgaver og fliseformater, hvor det tilrådes, at vedhæftningsprocenten bliver højere f.eks. ved lægning af fliser udendørs og på storformat fliser.   

Tandspartler med halvrunde- og skrå tænder 
Tandspartler med halvrunde- og skrå tænder anvendes på opgaver, hvor der ønkes et tykkere klæbelag. Det kan være opgaver med store fliser, områder med store temperaturudsving eller udendørs flisebelægninger.

Begge modeller udlægger større/bredere profiler af fliselim end kanaler med "luft". Det er medvirkende til at øge vedhæftningsprocenten mellem flise og underlag.

Vi har sammenlignet udlægningen af fliselim mellem en 10 mm tandspartel med kvadratiske tænder og en 10 mm tandspartel med skråtstillede tænder på en identisk flade. Resultatet var at den skråtstillede tandspartel udlagde 40 % mere fliselim og vedhæftningsprocenten var 95-97 % på grund af tændernes form.  

Vores konklusion er også, at fliselimen lettere fordeles både bedre og lettere under flisen på grund af "bølgeformen".
Bølgen af fliselim "knækker", når der placeres en flise og derved bliver luftkanalen ved siden af fyldt bedre op med fliselim. 
 

Hvilken størrelse tænder skal du vælge

Det er svært at angive 100 % korrekt, hvilken type tandsparel man bør anvende til en given flisestørrelse, da flere faktorer har indflydelse: Overfladen på flisens bagside, underlagets beskaffenhed, flisens størrelse og typen af fliselim har betydning for det rette valg. 

Påføres der for lidt fliselim, så bliver udfyldningen magelfuld og vedhæftningen bliver ikke optimal. Man risikerer derved på kort/lang sigt, at fliserne løsner sig fra fliselimen.

Påføres underlaget for meget fliselim, så bliver det sværere at opnå en jævn overflade og du risikerer, at fliselimen presses op i fugerne mellem fliserne. 

Nedenstående tabel kan anvendes som en guideline for dit valg:

Flisens kantlængde
(det korteste led)
Kvadratiske tænder
Plan bagside Ujævn bagside
Op til 50 mm 3 x 3 mm 4 x 4 mm
50 – 108 mm 4 x 4 mm 6 x 6 mm
109 - 200 mm 6 x 6 mm 8 x 8 mm
Over 300 mm 8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm


Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din leverandør af fliser og fliselim, så de kan give dig den korrekte vejledning om den rette tandstørrelse for lige netop din kombination af flisen og fliselim. Skal du arbejde med store fliser bør din leverandør af fliser og fliselim også kunne oplyse dig om der bør påføres fliselim på både underlaget og flisens bagside.   

Vi anbefaler også, at du fortager en kontrol af dit arbejde, når du har påbegyndt fliselægningen. Det gør du ved at løsne et par fliser fra underlaget og kontrollere fordelingen og mængden af fliselim på bagsiden af flisen og på underlaget, såfremt det er muligt afhængig af flisens størrelse m.m.
 

Tandspartler -  Vær opmærksom på følgende  

Bruger du ofte din tandspartel, så bliver den gadvis slidt og tænderne bliver mindre

Hælder du tandspartlen for meget under brugen, så bliver lagtykkelsen ofte meget mindre - En hældning på ca. 60 gr. bør tilsigtes

Rustfrie tandspartler har en længere levetid og fliselimen er lettere at arbejde med, hvis ikke tandspartlen er rusten