Støvsugere og tilbehør

Støvsuger – Vælg den rigtige model og bekæmp støvet

Vælger du den rette støvsuger og planlægger dine arbejdsopgaver optimalt kan du holde dine lunger fri for sundhedsfarligt støv, tage hensyn til dine kollegaer og minimere den efterfølgende rengøring.

For at eliminere de farlige støvpartikler skal du vælge den rigtige model af industristøvsuger til dine arbejdsopgaver. En klassificeret støvsuger optager og opsamler støvpartiklerne i specielle filtre, som er forskellige alt efter klassificeringen af støvsugeren. 
 

Støv er ikke bare støv

Beton, mørtel, mursten, fliser, natursten og sandholdige produkter klassificeres som M-klasse materialer, men når du arbejder i materialerne udvikles der respirabelt støv, som er kræftfremkaldende. Derfor skal du anvende en H-klasse støvsuger.
 
Se følgende citat fra branchevejledning om støv på byggepladsen:
 
Stort set alt støv på byggepladser indeholder partikler fra kræftfremkaldende stoffer, som respirabelt kvartsstøv og træstøv. Det anbefales altid at anvende en egnet CE-mærket støvsuger støvklasse H
 

Kvartsstøv skal du tage alvorligt

Desværre indeholder mange byggematerialer kvarts dvs. krystallinsk siliciumdioxid. Det kan blandt andet være byggematerialer, som er fremstillet af sand, ler, granit og flint. Når du sliber, borer eller hammer i fx beton indeholder støvet små partikler, der kan komme helt ned i de mindste dele af dine lunger. På sigt kan det give dig astma, kræft og KOL. 
 

H for helbred

H klasse støvsuger er det optimale valg, når du vil beskytte dit eget og dine medarbejderes helbred. H støvsugere er dyrere i indkøb, men hvor meget vil du spare for at sætte dit og andres gode helbred på spil? 

En god støvsuger type H med det rigtige tilbehør kan du bruge til både rengøring og til processug fx på maskinerne til beton. Har du en H klasse støvsuger, behøver du kun en, da du kort sagt kan bruge den til alle opgaver.
 

Støvsuger i støvklasse L, M og H? 

L M H klassificeret støvsugerL = Lav, M = Middel og H = Høj sikkerhedsklassificering.

Type L anvendes til almindeligt og ufarligt husstøv og jord. Støvsugere i den lave klasse opsamler støv med en koncentrationsværdi større end 1 mg/m3.

Type M er godkendt til støv fra spartelmasse, fyldemasse uden silikat, gips, cement, beton, fliseklæb og kvartsholdige materialer, fx sand og grus. Vær dog opmærksom på kvartsstøv, som kommer når du fx sliber, borer eller hammer i disse materialer, er kræftfremkaldende og dermed kræver H filter. Støvsugere i middel klassen opsamler støv med en koncentrationsværdi større end 0,1 mg/m3. 

Type H er godkendt til kræftfremkaldende og andet sundhedsfarligt støv, fx respirabelt kvarts, asbest og skimmelsporer. Støvsugere med H filter opsamler meget fint støv med en koncentrationsværdi over 0,005 mg/m3 dvs. støvpartikler. H-klasse støvsugere skal også opfylde bestemte sikkerhedskrav til støvsugerposer af plast og håndteringen af filtre. 
 

100 % tillid til FLEX

Støvsugerne fra FLEX kan du have 100 % tillid til, da produkterne er gennemtestede og overholder de gældende europæiske standarder (EN 60335-2-69), som Arbejdstilsynet kræver overholdt.

Produktprogrammet fra FLEX indeholder sikkerhedsklassificerede støvsugere i støvklasserne L, M og H.
 

Undgå støvproblemer

Når du skal til at bygge, bør du planlægge efter en minimal bearbejdning af elementer og bruge materialer, der ikke støver, f.eks. vådmørtel eller støvreducerende fliseklæb.

Ved bearbejdning af f.eks. beton minimer du problemerne med støv ved at tilslutte en støvsuger i H-klassen på dit el-værktøj.

En løbende rengøring af byggepladsen er også med til at undgå støvet hvirvler op og spreder sig. Ved støvsugning på byggepladsen anbefaler Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg altid en støvsuger med klasse H-filter. Kontakt din sikkerhedsorganisation eller brancheforening for yderligere vejledning.